پوشيده چون جان ميروي اند ميان جان من
سرو خرامان مني اي رونق بستان من
هفت آسمان را بردرم وز هفت دريا بگذرم
چون دلبرانه بنگري در جان سرگردان من
از لطف تو چون جان شوم وز خويشتن پنهان شوم
اي هست تو پنهان شده در هستي پنهان من
اي جان پيش از جانها وي كان پيش از كانها
اي آن پيش از انها اي آن من اي آن من
بي پا و سر كردي مرا بي خواب و خور كردي مرا
سرمست و خندان از در آ اي يوسف كنعان من
چون مي روي بي من مرو اي جان جان بي تن مرو
وز چشم من بيرون مشو اي شعله تابان من

مولانا

/ 0 نظر / 22 بازدید